Вітаю вас у блозі Галини Симоненко, бібліотекаря школи № 5 м. Токмака Запорізької області. Сподіваюсь, що Ваша подорож сторінками блогу буде цікавою і корисною.

Заходьте, читайте, діліться своїми думками. Дякую всім, хто завітав до мене на сторінку і переглянув мої бібліотечні етюди. Запрошую до співпраці та спілкування!

субота, 19 березня 2011 р.

Правила користування бібліотекою


Правила  користування  бібліотекою
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5
міста Токмака Запорізької області


1.     Загальне  положення

Правила користування  бібліотекою загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 міста Токмака Запорізької області розроблені на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99 р. та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 440/3742 від 8.07.99 р., погодженими з Міносвіти, МОЗ, Мінюстиції, НАН України, УААН.

2.     Права  користувачів

            Користувачами бібліотечних послуг є: учні, вчителі та інші працівники школи, батьки.
            Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал.
            Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі – документи) з бібліотечного фонду, брати участь у масових заходах, що проводить бібліотека, та входити до читацьких рад.
            Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотекар самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
            Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
            Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки у читальному залі.
            Особи, які не являються користувачами шкільної бібліотеки, мають право користуватися тільки читальним залом або одержати документи додому під грошову заставу. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Розмір застави встановлюється бібліотекою. Якщо одержані в бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спецрахунок бібліотеки й використовується на придбання бібліотечних документів.


3.     Обов’язки  користувачів


            Для запису до бібліотеки вчителі та батьки пред’являють паспорт, або документ, що його замінює. Учні записуються в бібліотеку на підставі списків учнів школи, затверджених директором школи. Користувачі бібліотеки ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання користувач повинен повідомити про це бібліотеку.
            Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
            За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім учнів 1 – 4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
            Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визначеним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
            За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, або особи, під наглядом яких він перебуває.

            Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, поки не буде ліквідована заборгованість або не буде здійснена заміна зіпсованого чи загубленого документа.
            Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші.


4.     Обов’язки  бібліотеки  з  обслуговування  користувачів


Бібліотека зобов’язана:

            Інформувати користувачів про всі  види бібліотечних послуг.
            Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
            Дбати про культуру обслуговування користувачів.
            Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.
            Задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами.
            Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
            Ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових  заходів.
            Створювати читацькі ради.
            Звітувати перед користувачами бібліотеки.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...